На данашњој седници Скупштине Града Новог Сада одборница Демократске странке Србије Дубравка Џоџо изнела је низ примедби и дала предлоге поводом усвајања Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину.

Одборница Дубравка Џоџо, изнела је сумње у вези са неким предложеним подстицајима за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју: информативне активности – сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања и сл., а за које је према овом Програму предложено издвајање око 996.000,00 динара из буџета Града Новог Сада. „Неспорно је да одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нових технологија, стручном усавршавању и едукацији пољопривредних произвођача, али поставља се питање на који начин ће се спроводити сајмови, тренинзи, радионице и студијска путовања у условима када су уведене мере забране окупљања услед епидемије изазване вирусом ковид-19, које ће се по свему судећи наставити и у овој години”, истакла је Џоџо.

Уместо средстава намењених у промотивне активности које ће тешко бити реализовати услед уведених мера забране окупљања, потребно је та средства преусмерити на обезбеђивање пласмана производа пољопривредних произвођача на територији града Новог Сада, јер се показало да је управо немогућност адекватног пласирања пољопривредних производа била једна од највећих проблема у претходној, али и овој години. Услед уведених рестриктивних мера, затворених пијаца и скраћења радног времена, пољопривредни произвођачи били су принуђени да се на разне начине, сопственим снагама, довијају како да продају своје производе. Тако су се ванинституционално организовале групе на Фејсбуку, ницали портали за електронску продају воћа и поврћа, али они нису пружали довољну сигурност у купопродајним односима између произвођача и купаца. Локална самоуправа зато мора да посредује и побољша услове за пласман пољопривредних производа, а не да тај посао препусти удружењима грађана и ентузијастима.

Демократска странка Србије у Скупштини Града Новог Сада зато предлаже да се средства за промотивне активности произвођача усмере на друге пројекте и делегира идеју да ЈКП „Тржница” Нови Сад уведе „Новосадску Е-Тржницу”. Овакав пројекат подразумевао би формирање својеврсне електронске пијаце чији би гарант квалитета било управо предузеће Новосадска Тржница, а тиме посредно и Град Нови Сад као оснивач овог предузећа. За спровођење овог пројекта постоје сви предуслови, јер ово предузеће осим тога што је регистровано за ову делатност, поседује потребне базе података о пољопривредним произвођачима и трговцима-закупцима тезги на новосадским пијацама, поседује техничке могућности за спровођење оваквог пројекта као и људске ресурсе. Имајући у виду да је ЈКП „Тржница” Нови Сад претходну годину завршило са негативним финансијским показатељима у пословању, овакав пројекат донео би и значајне пословне приходе и тиме оснажио финансијку позицију предузећа.

Одборничка група ДСС у Скупштини града апелује на носиоце јавних функција у Новом Саду да ургирају код доносиоца одлука увођења рестриктивних мера, да се новосадске, али и друге пијаце у Републици Србији, изузму од ограничења радног времена и забране рада викендом. Сведоци смо немилих догађаја из претходне недеље, да су само дан пре увођења мера грађани, запослени у новосадској Тржници, али и закупци тезги, били обавештени о затварању пијаца. Бесмислено је и недомаћински затварати у подне пијаце на отвореном (где могу да се спроведу мере заштите) на којима се продају производи домаћих произвођача, а онда усмеравати грађане да у великим хипермаркетима у затвореном простору купују увозне производе. Тиме се ограничава избор грађана да намирнице купују од малих произвођача а посебно се доводе у дискриминаторски положај домаћи произвођачи који тешко могу бити конкурентни великим трговинским ланцима.

Имајући у виду да је брига Новосађана већ дужи низ година усмерена и на квалитет и исправност пољопривредних производа, Џоџо је предложила да се у будућности у програмима подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, подрже и пројекти такозваног „слободног вртларства и повртарства” односно могућности да грађани Новог Сада индивидуално или удружено, на за то предвиђеним парцелама, сопственим ресурсима узгајају пољопривредне производе, што би донело разне бенефите за заједницу, пре свега сигурност у производњу здраве и контролисане хране.