Поводом неусвајања захтева којим су се надлежној градској управи обратили становници новосадских месних заједница „Никола Тесла” и „Братство” за одржавањем збора грађана на којем би се расправљало о изградњи вијадукта на Булевару Европе ка новом мосту преко Дунава, Одбор за правна питања Градског одбора Демократске странке Србије у Новом Саду указује носиоцима новосадске градске власти на обавезу дозвољавања организовања збора грађана.

Устав Републике Србије гарантује слободу окупљања у које свакако спадају и зборови грађана пријављени у складу са законом. Таква могућност предвиђена је и Статутом Града Новог Сада којим је прописано да грађани непосредно учествују у остваривању послова града, између осталог и путем зборова грађана.

У Одлуци о месним заједницама Града Новог Сада која је донета крајем прошле године из надлежности савета месних заједница изостављена је надлежност савета да сазива збор грађана. Иако је ниже правне снаге од Статута Града, оваква одлука директно суспендује Уставом и Статутом гарантована права грађана, а становници МЗ „Никола Тесла” и МЗ „Братство” су у овом случају директно дискриминисани и искључени из учешћа у остваривању послова Града Новог Сада.

Имајући у виду да зборови грађана остају најважније средство за непосредно разматрање и одлучивање о питањима од животног значаја за живот и рад грађана, позивамо новосадску градску власт да покаже мало слуха за демократију и да дозволи организовање збора грађана становницима новосадских месних заједница „Никола Тесла” и „Братство”, закључују из новосадске ДСС.