Председник Градског одбора ДСС у Новом Саду

Бојан Радојевић
Рођен 1973. године, дипломирао је и магистрирао  на Природно-математичком
факултету у Новом Саду где је и радио на предмету Методологија научног рада и
географски информациони системи. Радио је и у приватном и у јавном сектору.

Градски одбор ДСС у Новом Саду чине следећи чланови
Бојан Радојевић (1973) магистар гео наука,
Саша Кресоја (1971) магистар рачунарских наука,
Весна Живковић (1981) дипломирани историчар,
Милан Лојовић (1976) дипломирани инжењер саобраћаја,
Милан Марјановић (1960) дипломирани економиста,
Бранка Станковић (1958) класични гимназијалац,
Мирослав Илић (1974) лекар специјалиста,
Ненад Муждека (1987) дипломирани инжењер пољопривреде,
Бранислав Божић (1959) класични гимназијалац,
Сава Тодоров (1947) дипломирани економиста,
Веселин Ратковић (1955) дипломирани инжењер фитомедицине,
Миломир Карановић (1955) дипломирани инжењер металургије,
Александар Шукић (1980) дипломирани инжењер заштите животне средине,
Ђорђе Вигњевић (1955) дипломирани економиста,
Душан Пеjчић (1966) сервисер телекомуникационих уређаја,
Горан Томић (1962) дипломирани инжењер грађевинарства,
Миодраг Секулић (1960) струковни економиста и
Дубравка Џоџо (1980) дипломирани правник.

Чланови Главног одбора ДСС
Весна Живковић
Ружица Игић
Душан Јокић
Зоран Коларски
Бојан Радојевић
Марко Танчик

Чланови Главног одбора ДСС на предлог омладине
Никола Вељковић
Владимир Петровић