Председник Градског одбора ДСС у Новом Саду

Бојан Радојевић
Рођен 1973. године, дипломирао је и магистрирао  на Природно-математичком
факултету у Новом Саду где је и радио на предмету Методологија научног рада и
географски информациони системи. Радио је и у приватном и у јавном сектору.

Градски одбор ДСС у Новом Саду чине следећи чланови
Бојан Радојевић (1973), магистар гео наука,
Саша Кресоја (1971), магистар рачунарских наука,
Весна Живковић (1981), дипл. историчар,
Милан Лојовић (1976), дипл. инг. саобраћаја,
Милан Марјановић (1960), дипл. економиста,
Бранка Станковић (1958), класични гимназијалац,
Мирослав Илић (1974), лекар специјалиста,
Ненад Муждека (1987), дипл. инг. пољопривреде,
Бранислав Божић (1959), класични гимназијалац,
Сава Тодоров (1947), дипл. економиста,
Веселин Ратковић (1955), дипл. инг. фитомедицине,
Миломир Карановић (1955), дипл. инг. металургије,
Александар Шукић (1980), дипл. инг. заштите жив. средине,
Ђорђе Вигњевић (1955), дипл. економиста и
Душан Пеjчић (1966), сервисер телеком. уређаја.

Чланови Главног одбора ДСС
Весна Живковић
Ружица Игић
Душан Јокић
Зоран Коларски
Бојан Радојевић
Марко Танчик

Чланови Главног одбора ДСС на предлог омладине
Никола Вељковић
Владимир Петровић