Како би се решио проблем неодговорног газдовања, лошег одржавања и узурпираних простора, основаћемо правно лице чији ће задатак бити да одговорно брине о Петроварадинској тврђави, поручују из новосадског Покрета МЕТЛА 2020.

Петроварадинска тврђава је симбол целог Новог Сада и представља просторно културно-историјску целину од великог значаја. Велики број посетилаца из Новог Сада, али и туриста из целог света свакодневно обилази овај простор. Такође, велики је број манифестација које се редовно одржавају на тврђави.

Но, није све тако сјајно. Оштећења на бочном делу бедема су све већа, део бедема крај Дунава остао је без камених блокова, канализација се испушта у подземље, а многи простори су узурпирани. Тврђава вапи о неком ко ће бринути о њој.

Невероватно је да још увек не постоји титулар које би се искључиво бавио управљањем Тврђавом. Из Покрета МЕТЛА 2020 предлажу да се тај проблем превазиђе и да Град оснује правно лице за управљање Тврђавом. То правно лице би требало да надзире и иницира адекватну заштиту и коришђење културног добра, посебно имајући у виду чињеницу да се ради о културном добру од великог значаја за које је у току поступак прекатегоризације за културно добро од изузетног значаја, а Тврђава важи и за могућег потенцијалног кандидата за националну листу УНЕСКО-а, закључују из новосадског Покрета МЕТЛА 2020.