Градски одбор Демократске Странке Србије у Новом Саду апелује на градоначелника, ресорног члана Градског већа и начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада да након осам година од доношења важећег Закона о социјалној заштити донесу одговарајуће акте којима би се коначно решио проблем финансирања и правног статуса персоналних асистената у Новом Саду.

Важећи закон о социјалној заштити је 2011. године увео институт персоналне асистенције као услугу подршке за самосталан живот и активно учешће у друштву особама са инвалидитетом, те прописао да ове услуге обезбеђује јединица локалне самоуправе. Осим тога што за ову врсту услуге Град Нови Сад издваја недовољно финансијских средстава, чињеница је да и ове године градски руководиоци не чине довољно да пронађу начин да се услуга персоналне асистенције уврсти као редовна буџетска ставка, већ се она и даље финансира „пројектно”.

Због недовољно средстава издвојених за ову намену, а посебно због начина финансирања, особе које су користиле услуге персоналних асистената у Новом Саду остале су овог месеца без тих услуга, и вероватно неће моћи да их користити све до септембра.

Према подацима организација које се баве пружањем услуга персоналне асистенције особама са инвалидитетом, у Граду Новом Саду тренутно се финансира око 15 персоналних асистената. Потреба за њима је много већа, према неким проценама право да користи ове услуге има око 40, а ако би се урадила детаљна анализа, узимајући у обзир величину и број становника Новог Сада, дошло би се и до броја од 400 људи који имају потребу за персоналном асистенцијом.

Персонални асистенти у Новом Саду, због пројектног начина финансирања и нерешеног радно-правног статуса, ову хуману делатност обављају без здравственог осигурања и уплаћених доприноса, налазе се на евиденцији незапослених лица, а за свој несебичан рад и посвећеност животу особама са инвалидитетом чији су део свакодневнице остварују минималну зараду и то не сваког месеца. У следећих пар месеци, због недостатка средстава из градске касе, биће препуштени скупљању разних донација и помоћи како би могли да буду исплаћени за свој рад.

Стручни савет новосадског ДСС нарочито наглашава, да је потреба за персоналним асистентима стална а не пројектна потреба, и зато мора бити прописана као редовна ставка у буџету Града. Не треба дозволити да особе које су се определиле за обављање овакве, племените и хумане делатности осећају правну несигурност, већ напротив, потребно им је омогућити да за свој рад имају право на загарантовану зараду, уписан стаж, осигурање и друга загарантована права из радног односа. Персонални асистенти пружају услуге подршке особама са инвалидитетом у виду занимања, а не хобија, и за то морају бити адекватно вредновани.

Повезане објаве:

РАДОЈЕВИЋ: НОВИ САД ТАЛАЦ СУФИЦИТА... „Годинама уназад Град Нови Сад исказује суфицит у буџету. Између осталог, то значи да је од грађана и привреде узето више новца него што је било потре...