Говорећи за за Београдску телевизију Прва, председник Градског одбора ДСС у Новом Саду и магистар гео наука Бојан Радојевић, објаснио је да је спратност објеката у околини радиоактивних громобрана у време њиховог постављања била нижа, а да сада штетни громобрани директно делују на становнике новоизграђених високих зграда.

На територији густо насељеног градског подручја Новог Сада налази се око 50 оваквих опасних уређаја. Прошла је и четврта година од истека законског рока, те се захтева њихово хитно уклањање.