Одборници Демократске странке Србије су на претходној седници Скупштине Града Новог Сада гласали против капиталних субвенција за ЈКП „Тржница” за набавку и уградњу система видео надзора на новосадским отвореним пијацама. Нове камере веће резолуције би могле да имају могућност биометријског препознавања лица, али ЈКП „Тржница”, по природи своје делатности, не би смело да поседује софтвер којим би се вршило препознавање лица, као ни базу података која садржи биометријске податке  о личности.

Адвокат Лука Лабус, члан Градског одбора ДСС у Новом Саду, истиче да „уколико би ЈКП „Тржница” формирала базу биометријских података о личности, дошло би до грубог кршења Закона о заштити података о личности. Наведеним законом прописани су начин и услови под којима се врши обрада података о личности, а у које спада и прикупљање података о личности. Услов за обраду података о личности јесте пристанак лица на које се та обрада односи. Уколико би такав пристанак изостао, лице на које се обрада односи имало би право на накнаду штете због претрпљених душевних болова због повреде права личности, а штета би се исплаћивала са рачуна овог јавног предузећа или из буџета Града Новог Сада.”

Постоји јасна законска процедура о употреби биометријских података о личности грађана у Републици Србији, па набавка специјалних камера за новосадске пијаце изазива забринутост и захтева максималне мере опреза како не би дошло до евентуалних злоупотреба, закључују из новосадске ДСС.