На данашњој седници Скупштине Града Новог Сада Одборничка група Демократска странка Србије – Милош Јовановић учествовала је у расправи у вези са више тачака дневног реда.

У вези са Извештајем о реализацији буџета Града Новог Сада за првих 9 месеци ове године Бојан Радојевић, председник Одборничке групе ДСС, истакао је да реализација буџета од 77% за наведени период показује евидентан суфицит у буџету до краја ове године. То потврђује тезу да постоји вишак средстава у буџету који није потрошен на адекватан начин, односно да не постоји менаџерски капацитет градске власти да се преко значајних пројеката на најбољи могући начин управља буџетским средствима. Иако је приходовна страна буџета за сваку похвалу, превасходно заслугом грађана Новог Сада који своје обавезе савесно извршавају, вишегодишњи суфицит показује да је од грађана и привреде узето више новца него што је потребно, па је зато потребно преиспитати градску фискалну политику и евентуално смањити намете.

Радојевић је у вези са програмском структуром расхода нагласио да иако се огромна давања из буџета, чак 29,1%, издвајају за организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру те дају огромне субвенције ЈГСП „Нови Сад” то није решило нагомилане проблеме функционисања јавног саобраћаја у граду.

Из Одборничке групе ДСС апеловали су да се средства која се издвајају за заштиту животне средине у буџету за следећу годину повећају у знатном износу, имајући у виду да су према Извештају о здравственом стању становништва Новог Сада респираторне болести грађана Новог Сада на трећем месту и то иза категорија кардиоваскуларних и онколошких обољења.

Коментаришући Информацију о степену усклађености прихода и расхода јавних и јавно-комуналних предузећа Града Новог Сада, речено је да осим ЈП Спортски и пословни центар „Војводина” и ЈГСП „Нови Сад” Нови Сад, који су опет исказали вишемилионске губитке у пословању, овим предузећима су се придружили, исказујући губитке у пословању, и ЈКП „Тржница“ и ЈКП „Водовод и канализација”, а руководства ових предузећа, према наведеној Информацији, нису предложила никакве нове и стратешке мере за побољшање угроженог пословања.

У вези са усвајањем урбанистичких планова, председник Одборничке групе ДСС Бојан Радојевић навео је да су из ове одборничке групе више пута истицали да приликом доношења новосадских регулационих планова буде прихваћен изузетно мали број предлога грађана, што није добро. Како је навео, тиме се наставља пракса излажења у сусрет инвеститорима, уз занемаривање начела доброг урбанистичког планирања.

Одборници ДСС подржали су одлуку о постављању споменика Апотеоза српској Војводини у Новом Саду, критикујући притом градску коалицију у чијим редовима је и Лига социјалдемократа Војводине чији су представници напустили данашњу седницу  Скупштине Града када се дискутовало о овој тачки дневног реда. Тиме је још једном показано да новосадска „комунална коалиција” не функционише, не само зато што представници ЛСВ лоше руководе оним што им је поверено на управљање, него и зато што се ругају српском народу и неспорним историјским чињеницама.