Бојан Радојевић, председник одборничке групе ДСС, је на седници Скупштине Града Новог Сада објаснио зашто је непотребно задуживање Новог Сада узимањем кредита од Европске банке за обнову и развој, а за куповину 10 аутобуса на електрични погон.

Радојевић је изјавио да је узимање кредита, ма колико кредит био повољан, увек скупље него  што је коришћење расположивих средстава, а Град Нови Сад има суфицит, односно вишак новца у буџету који би могао да искористи и за ову намену.

Он је посебно истакао да не стоји образложење да су аутобуси на електрични погон неопходни Новом Саду због смањења загађења ваздуха, јер је чињеница да саобраћај загађује ваздух знатно мање од индивидуалних ложишта и индустрије, па је боље за смањење загађења ваздуха искористити расположива средства за субвенционисање превођења индивидуалних ложишта на еколошка горива, као што је природни гас, за шта се у новосадској ДСС залажу већ дуже времена. У Србији се струја већински добија сагоревањем угља ниског квалитета у термо електранама, па употреба струје за покретање возила само измешта локацију извора загађења ваздуха са путева у термо електране.

Са друге стране кључни проблем саобраћаја у Новом Саду је пораст моторизације који је довео до великих гужви у саобраћају и отежаног транспорта. Овај проблем се може једино решити повећањем ефикасности и квалитета система јавног градског превоза за шта би требало да се искористе велика расположива средства у буџету Града, закључио је Радојевић.