Дубравка Џоџо, одборница Нове демократске странке Србије у Скупштини Града Новог Сада, изјавила је да Нови Сад, ако жели да буде савесна и друштвено одговорна локална самоуправа, мора да покрене широку кампању усмерену ка превенцији болести зависности младих од коцке и предузме друге мере за заштиту младих од ове опаке болести.

Подаци о броју зависника од коцке у Србији су поражавајући. У нашој земљи се око 300 хиљада људи лечи од болести зависности од коцке, од којих је највећи број у узрасту од 18 до 25 година. У Новом Саду, без приградских насеља, регистровано је око 130 кладионица, а овај број се повећава из дана у дан, па испада да на око 100 средњошколаца долази по једна кладионица. Посебно забрињава то што се кладионице махом налазе у стамбеним блоковима и у непосредној околини основних и средњих школа.

Оно што је нарочито поражавајуће за наш град је да је више од 58 одсто новосадских средњошколаца први сусрет са кладионицама имало пре 16. године, те да већина младих особа зависних од коцке често размишља о самоубиству због неисплаћених дугова насталих коцкањем.

Због поражавајућих података о све већем броју младих зависних од коцке, из новосадског Новог ДСС поручују да надлежни органи морају да појачају надзор над забраном учешћа малолетника у посебним играма на срећу, те да је неопходно да се изврши ревизија мерења прописаног растојања између основних и средњих школа и објеката које приређују игре на срећу у Новом Саду.