Из новооснованог политичког покрета „Метла 2020” поручују да нови намет на џеп становника Новог Сада нема оправдање.

Дана 30. новембра 2019. године на снагу је ступило Решење Градског већа Града Новог Сада којим се утврђују нове цене квадратног метара непокретности, по зонама у Граду, а које служе као основица за утврђивање пореза на имовину. Нове обрачунске цене примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

Са обзиром да више година уназад, у градској каси остају неутрошена средства, поставља се питање где и на који начин ће бити пласирани на овај начин увећани приходи Града. Не би било добро да и овај део прихода остане неутрошен, због присутних проблеме у финкционисању, пре свега комуналне инфраструктуре, у Новом Саду. Уколико се пак то деси ово ће бити још један намет на стандард грађана без ваљаног оправдања.

„Годинама уназад Град Нови Сад исказује суфицит у буџету. Између осталог, то значи да је од грађана и привреде узето више новца него што је било потребно. Стога, треба размотрити могућност да се смање узимања, а не да се још повећава порез на имовину грађана”, изјавио је Бојан Радојевић, председник Градског одбора ДСС у Новом Саду, коментаришући најновије повећање пореза.

„Новосадски буџет никада није био већи, али власт не успева да ефикасно искористи прикупљена средства па Град постаје талац суфицита, осуђен на брзоплете инвестиције, а питање је и где све време и стоји тај вишак новца узет од грађана и ко узима камату?”, нагласио је Радојевић.

Повезане објаве:

ДСС ПРОТИВ НОВИХ НАМЕТА ЗА НОВОСАЂАНЕ (ВИДЕО)... На претходној седници Скупштине Града Новог Сада, одржаној у петак 18. децембра 2020. године, Одборничка група Демократска странка Србије – Милош Јова...
НЕПРИХВАТЉИВО И НАЈМАЊЕ ПОВЕЋАЊЕ ПОРЕЗА ТОКОМ ПАНД... Из новосадског Градског одбора Демократске странке Србије поручују да за време изузетно тешког стања насталог током пандемије вируса Ковид 19 повећање...
НОВОСАДСКА ВЛАСТ КРИВА ЗА СТВАРАЊЕ МИНИ ДЕПОНИЈА... На предходној седници Скупштине Града Новог Сада усвојен је нови ребалнс буџета Града, а на основу поново исказаног суфицита у градској каси. Градски ...
РАДОЈЕВИЋ: НОВИ САД ТАЛАЦ СУФИЦИТА... „Годинама уназад Град Нови Сад исказује суфицит у буџету. Између осталог, то значи да је од грађана и привреде узето више новца него што је било потре...