Одборници Новог ДСС-а у Скупштини града Новог Сада гласали су на седници Скупштине града против усвајања Плана генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом и низа предложених измена и допуна урбанистичких планова.

Председник одборничке групе др Бојан Радојевић истакао је да два новосадска плана генералне регулације већ дуже време чекају на усвајање. Први је план за подручје приобаља, а други је План генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом који обухвата чак 875 хектара површине. То је не само површински велика територија, већ и подручје са итекако великим историјским, географским, привредним, културним и туристичким значајем, па је ово планско решење заслужило знатно ширу претходну јавну расправу. Анализирајући предложено планско решење, чини се да се простор Петроварадинске тврђаве са околином све више удаљава од могућности да се једног дана нађе на листи Унеска, нарочито имајући у виду планирану изградњу у непосредном окружењу. Новосађани су морали знатније да буду укључени у јавну расправу и одлучивање о овој теми, чак и уз могућност одржавања референдума којим би се грађани определили да ли желе да се Петроварадинска тврђава нађе на листи Унеска или не, а резултат би усмерио урбанисте у планирању. Радојевић је замерио знатно повећање планиране спратности у Петроварадину, јер се тако ствара велики притисак на инфраструктуру и смањује квалитет живота грађана, а као позитивну страну овог Плана истакао је планирање инфраструктуре, мостова, обилазнице, Фрушкогорског коридора и, пре свега, пречистача отпадних вода.

Радојевић је наставио са критиком предложених урбанистичких планова, истичући пример циљане измене у Улици Војвођанских бригада број 11, где се уместо приземне куће планира чак седам спратова, док се прекопута налазе заштићене предратне виле ниже спратности, а ни објекти у залеђу уз Улицу Максима Горког немају ни приближно ту спратност. Сличан пример је планирана циљана измена за парцелу на углу Радничке и Стражиловске. Проблем је поново велика планирана спратност, са упитним решавањем паркирања у подземној гаражи у коју би требало да се приступа само лифтом, што је тешко примењиво решење, па ће аутомобили додатно оптеретити већ недовољне паркинге у околини. Такође, спорна је и измена плана генералне регулације за локалитет Дневника на Булевару ослобођења о чему је Нови ДСС и раније говорио. Планирана је изразито велика спратност, а уместо доминантно пословног карактера објекта уводи се становање и ствара велики притисак на комуналну инфраструктуру и саобраћајнице у окружењу, а пре свега на Гајеву улицу која ће највише трпети притисак нових становника. За парцелу у блоку оивиченим Шафариковом, Јеврејском и Успенском подразумева се готово стопроцентна изграђеност.

Захтеви приватних инвеститора не могу да буде оправдање за овакве измене планова, јер иду на штету града, а измене планова генералне регулације које се односе на једну парцелу никако не могу да се назову лепим планирањем, па је одборничка група Новог ДСС-а против усвајања предложених планова, закључио је Радојевић.